Bærum mållag

Nasjonsbygging og språkreising i Ukraina

Tysdag 27.september  kl 19.00-21.00, Bekkestua bibliotek
Professor Atle Grønn og historikar Halvor Tjønn

Ukraina hadde aldri klart å stå i mot den russiske invasjonen om ein ikkje dei siste åra systematisk hadde bygd opp ei sterk nasjonalkjensle. Og denne nasjonalkjensla heng tett saman med eige språk. Gjennom fleire hundreår var det ukrainske språket noko som berre levde ute på landsbygda. Dei siste åra før den russiske invasjonen fekk det ukrainske språket ein stadig sterkare posisjon. No er språket eit av Ukrainas fremste våpen i kampen mot den russiske aggresjonen. 

Atle Grønn er professor ved Universitetet i Oslo. Han er ein av dei fremste kjennarane av austslavisk språk i Noreg. 

Halvor Tjønn er forfattar og journalist og har skrive fleire bøker om russisk historie.   

- Språkleg mangfald gjer oss rikare

Tysdag 1.november kl 19.00-21.00, Bekkestua bibliotek

Bjørnson, Ibsen, Kielland og Lie - det var dansk Gyldendal som mynta uttrykket «dei fire store». Som ein reaksjon på dette mannsdominerte firkløveret løfter Sørbø i den siste boka si, Fire store, fire kvinner. Han viser kvifor dei ikkje har fått plassen dei fortener. Kva er det som gjer at desse kvinnene ikkje blir lesne på eigne premissar, men i stor grad ut frå kjønnet sitt? Sørbø viser korleis meldarar og litteraturhistorikarar hevdar dei berre ser på kvalitet, og slik usynleggjer tematiseringa av kjønnsroller i bøkene. På den andre sida blir kjønnsdimensjonen gjort total ved at ein ser berre kvinneproblem i litteratur av kvinner. Sørbø viser at det er tid for nylesing av desse fire store kvinnene i norsk litteratur.

Toril Opsahl: Språk i multi-etniske ungdomsmiljø og påverknad på normert norsk
Tysdag 29. november kl 19.00-21.00, Bekkestua bibliotek

Fleire forfattarar har dei siste åra komme med romanar der hovudpersonane talar det nokre vil kalle «kebabnorsk». Vi møter ein av forfattarane saman med Toril Opsahl frå Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo. Ho har sett på kva som kjenneteiknar språket i slike ungdomsmiljø og om det vil endre språket vi alle talar og skriv.

Toril Opsahl har tidlegare arbeidd ved Ivar Aasen-instituttet for språk og litteratur, Høgskulen i Volda og vore redaktør/forskar ved prosjektet Norsk Ordbok 2014.

Bli med i Bærum Mållag!

Språkleg mangfald og språkleg variasjon er ein rikdom som Bærum Mållag vil arbeide for å ta vare på og tryggje. Bærum Mållag vil sikre at nynorsk og dialektar har ein naturleg plass i Bærum, at elevane i bærumsskolen får god og motiverande undervisning i nynorsk og dialektar, og at lovene som regulerer skriftspråksbruken i kommunen, blir etterlevde. 

Du treng ikkje å skrive nynorsk for å vere medlem i mållaget! Og det er plass til både dei som seier eg og ikkje og dei som seier jeg og ikke – og alle andre variantar. Meld deg inn om du ikkje alt har gjort det. Kjenner du nokon som bør bli medlem?  Innmelding her. Under ønskt lokallag, vel Bærum. 

Som medlem får du desse rabattane: 10 % på overnatting på Hotell Bondeheimen, 10 % på Kaffistova, 20 % på billettar til Det Norske Teatret, 15 % på tidsskriftet Syn og Segn og 30 % på inngangsbillettar til Ivar Aasen-tunet, Olav H. Hauge-senteret, Vinjesenteret og Garborgsenteret.