Bærum mållag

- Språkleg mangfald gjer oss rikare

Bekkestua bibliotek tysdag 8. februar 2022, kl 19.00

Biskop Kari Veiteberg fekk Målprisen for 2020 og er no aktuell med boka Bibelen på 200 sider.
Ho vil fortelje om arbeidet med boka med særleg vekt på bibeltekstanes kulturelle betydning.
Språkleg mangfald og språkleg variasjon er ein rikdom som Bærum Mållag vil arbeide for å ta vare på og tryggje.

Bærum Mållag vil sikre at nynorsk og dialektar har ein naturleg plass i Bærum, at elevane i bærumsskolen får god og motiverande undervisning i nynorsk og dialektar, og at lovene som regulerer skriftspråksbruken i kommunen, blir etterlevde.

Bli med i Bærum Mållag!

Du treng ikkje å skrive nynorsk for å vere medlem i mållaget! Og det er plass til både dei som seier eg og ikkje og dei som seier jeg og ikke – og alle andre variantar. Meld deg inn om du ikkje alt har gjort det. Kjenner du nokon som bør bli medlem?  Innmelding her. Under ønskt lokallag, vel Bærum


 

Årsmøtet i Bærum Mållag

Tysdag 8. februar 2022, kl. 17.30-19.00
Bekkestua bibliotek