Bærum mållag

Jon Fosses Edda. Teatertur til Sunne

Teatertur Laurdag 7. september med overnatting til søndag

31 personar har medlt seg på til framsyninga av Fosses Edda på Västanås teater 7.9. kl 16.00 med middag og overnatting på Ulvsby herrgård til søndag. Reise inngår ikkje.Les meir her.

Om Jon Fosse

Foto: Tove Breistein

Bekkestua Bibliotek torsdag 26. september kl 19.00

Programmet er under arbeid.

Havet skapte land og rike

Bekkestua bibliotek, Måndag 23. oktober kl. 19.00

I den romantiske historieskrivinga har bonden og innlandet vorte sett på som grunnlaget for det norske. Men det er havet som har forma landet, og som meir enn nokon gong er føresetnaden for  velferden vår.  Per Anders Todal fortel om dei hava som har gjort oss til kva vi er,  og som vil bli avgjerande for framtida vår. 

Dei norske havområda er seks gonger så store som landarealet, og sjøen har gjeve livsgrunnlag for menneska her nord sidan steinalderen. Likevel er det meste av hava våre ukjende for dei aller fleste. Todal tek oss med på ei reise til det usynlege Noreg. Kvar del av havet har si eiga historie, og kvart havområde har vore med på å forme vilkåra for menneskelivet i Noreg.

Etter foredraget blir det diskusjon om aktuelle spørsmål knytte til utnyttinga av havet i dag. Om foredragshaldaren. 

Jul der ingen skulle tru at nokon kunne bu

Bekkestua bibliotek, torsdag 28. november kl 19

Oddgeier Bruaset fortel om juletradisjonar på avsidesliggjande plassar.