Bærum mållag

Språkleg mangfald gjer oss rikare

Jeg ved lidt om Norge

Norge er andet end fjelde og Munch og gedeost
mere end Lysholmer og stavkirker
Norge er også Jæren rev fyrskib
og Liv Ullmann
og Nej til EEC
men endnu mere
det er bl. a. landet
hvor min datter først gik i skole
og lærte to slags norsk
( det gik godt)
Norge er blandt meget andet det land
hvor to stridende norske sprog
mødtes i en lille dansk pige
og trivedes godt side om side
Dette ved ikke mange norske
(og nu bor hun i Sverige)
men jeg ved bl. a. dette om Norge
og får med tiden mere at vide
for sådan et land
må være uudtømmeligt.

Benny Andersen (1929-2018)
Bærum Mållag
Språkleg mangfald og språkleg variasjon er ein rikdom som Bærum Mållag vil arbeide for å ta vare på og tryggje.

Bærum Mållag vil sikre at nynorsk og dialektar har ein naturleg plass i Bærum, at elevane i bærumsskolen får god og motiverande undervisning i nynorsk og dialektar, og at lovene som regulerer skriftspråksbruken i kommunen, blir etterlevde.

Bli med i Bærum Mållag!

Du treng ikkje å skrive nynorsk for å vere medlem i mållaget! Og det er plass til både dei som seier eg og ikkje og dei som seier jeg og ikke – og alle andre variantar. Meld deg inn om du ikkje alt har gjort det. Kjenner du nokon som bør bli medlem?  Innmelding her. Under ønskt lokallag, vel Bærum


 

Årsmøtet i Bærum Mållag 20.01.20

Noregs Mållag skal vedta nytt prinsipprogram på landsmøtet våren 2020. På dei over tjue åra som har gått sidan det vart endra sist, har vilkåra både for skrift og tale endra seg. Inger Johanne Sæterbakk hadde innleiing om saka på årsmøtet. Ho er leiar for den nemnda som arbeider med framlegget til nytt program og er styremedlem i Noregs Mållag.  

Årsmøtet gav styret fullmakt til å forme ut merknader til framlegget til nyttprinsipprogram. Merknadene er her. 

Årsmøtet godkjente  årsmeldinga for 2019.

Årsmøtet valde nytt styre