Bærum mållag

Meld deg inn i Bærum Mållag!

Bærum Mållag er nr. 2 av dei lokallaga som har verva flest medlemmer i år. Meld deg inn om du ikkje alt har gjort det. Kjenner du nokon som bør bli medlem? Kontingenten er berre 200 kr for resten av året og heile neste år. 

Innmelding her:

http://www.nm.no/innmelding.cfm  
Under ønskt lokallag, vel Bærum

 

PÅ PROGRAMMET FRAMETTER:

Jul der ingen skulle tru at nokon kunne bu

Bekkestua bibliotek, torsdag 28. november kl 19.00

Oddgeir Bruaset fortel korleis folk på avsidesliggjande stader har feira - og framleis feirar - jul. Han tek oss med til julehøgtid høgt til fjells, ytst i havgapet og inst i tronge fjordarmar. Bli med på møtet og gled deg til å komme i god og gammaldags  adventsstemning. 

Oddgeir Bruaset vart fødd i Måndalen i Romsdal i adventstida i 1944 og er journalist, forfattar og programleiar. Mest kjend er han frå NRK-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» (2001–2014). Han er også ein etterspurd foredragshaldar. Han har teke imot ei rad prisar og utmerkingar for arbeidet sitt, mellom anna Kongens fortenestemedalje i sølv i 2009 og heidersprisen under Gullruten i 2015.

Bruaset har skrive fleire bestseljarar, mellom anna Jul der ingen skulle tru at nokon kunne bu. I 2017 kom boka Du grøne, glitrande, om juletreets historie.