Bærum mållag

Meld deg inn i Bærum Mållag!

Bærum Mållag er nr. 2 av dei lokallaga som har verva flest medlemmer i år. Meld deg inn om du ikkje alt har gjort det. Kjenner du nokon som bør bli medlem? Kontingenten er berre 200 kr for resten av året og heile neste år. 

Innmelding her:

http://www.nm.no/innmelding.cfm  
Under ønskt lokallag, vel Bærum

 

Årsmøte i Bærum Mållag 20.01.20, Bekkestua bibliotek kl. 19.00

Innleiar på årsmøtet er Inger Johanne Sæterbakk: Nye prinsipp for målarbeidet?

Noregs Mållag skal vedta nytt prinsipprogram på landsmøtet våren 2020. På dei over tjue åra som har gått sidan det vart endra sist, har vilkåra både for skrift og tale endra seg. Inger Johanne Sæterbakk er leiar for den nemnda som arbeider med framlegget til nytt program. . 

Inger Johanne Sæterbakk er styremedlem i Noregs Mållag og språkkonsulent på Det Norske Teatret. Ho er fødd i Bodø i 1981, og er oppvaksen i Orkdal.  «Eg voks opp i Trøndelag med ein nordnorsk dialekt som eg nekta å kvitte meg med, og kjente meg som ein liten motkultur i meg sjølv. Dialekten var ein viktig identitetsmarkør for meg, og nynorsk forsterka det heile.»

Inger Johanne var nynorskpraktikant i det første kullet på NRK Nynorsk Mediesenter. Da ho som nyutdanna journalist flytta tilbake til Nord-Noreg for å jobbe i NRK Finnmark, fekk ho i første omgang lyttarane mot seg på grunn av nynorskbruken, men ho braut ned motstanden Seinare har ho ei mangslungen karriære bak seg innanfor språk-, media- og informasjonsfeltet, og ho har hatt og har sentrale tillitspostar innanfor målrørsla. I tillegg har ho gjeve ut romanen «Magnhild» (saman med Guri Idsø  Viken) og ungdomsboka «1000 dagar».