Bærum mållag

Meld deg inn i Bærum Mållag!

Bærum Mållag er nr. 2 av dei lokallaga som har verva flest medlemmer i år. Meld deg inn om du ikkje alt har gjort det. Kjenner du nokon som bør bli medlem? Kontingenten er berre 200 kr for resten av året og heile neste år. 

Innmelding her:

http://www.nm.no/innmelding.cfm  
Under ønskt lokallag, vel Bærum

 

PÅ PROGRAMMET FRAMETTER:

Havet skapte land og rike

Bekkestua bibliotek, onsdag 23. oktober kl. 19.00

I den romantiske historieskrivinga har bonden og innlandet vorte sett på som grunnlaget for det norske. Men det er havet som har forma landet, og som meir enn nokon gong er føresetnaden for  velferden vår.  Per Anders Todal fortel om dei hava som har gjort oss til kva vi er,  og som vil bli avgjerande for framtida vår. 

Dei norske havområda er seks gonger så store som landarealet, og sjøen har gjeve livsgrunnlag for menneska her nord sidan steinalderen. Likevel er det meste av hava våre ukjende for dei aller fleste. Todal tek oss med på ei reise til det usynlege Noreg. Kvar del av havet har si eiga historie, og kvart havområde har vore med på å forme vilkåra for menneskelivet i Noreg.

Etter foredraget blir det diskusjon om aktuelle spørsmål knytte til utnyttinga av havet i dag. Om foredragshaldaren. 

Jul der ingen skulle tru at nokon kunne bu

Bekkestua bibliotek, torsdag 28. november kl 19.00

Oddgeir Bruaset fortel korleis folk på avsidesliggjande stader har feira - og framleis feirar - jul. Han tek oss med til julehøgtid høgt til fjells, ytst i havgapet og inst i tronge fjordarmar. Bli med på møtet og gled deg til å komme i god og gammaldags  adventsstemning. 

Oddgeir Bruaset vart fødd i Måndalen i Romsdal i adventstida i 1944 og er journalist, forfattar og programleiar. Mest kjend er han frå NRK-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» (2001–2014). Han er også ein etterspurd foredragshaldar. Han har teke imot ei rad prisar og utmerkingar for arbeidet sitt, mellom anna Kongens fortenestemedalje i sølv i 2009 og heidersprisen under Gullruten i 2015.

Bruaset har skrive fleire bestseljarar, mellom anna Jul der ingen skulle tru at nokon kunne bu. I 2017 kom boka Du grøne, glitrande, om juletreets historie.