OM OSS

Innmelding

Klikk her:
 http://www.nm.no/innmelding.cfm  
Under ønskt lokallag, vel Bærum

 

Om oss

Språkleg mangfald og språkleg variasjon er ein rikdom som Bærum Mållag vil arbeide for å ta vare på og tryggje. 

Bærum Mållag vil sikre at nynorsk og dialektar har ein naturleg plass i Bærum, at elevane i bærumsskolen får god og motiverande undervisning i nynorsk og dialektar, og at lovene som regulerer skriftspråksbruken i kommunen, blir etterlevde. Det er ein stor fordel for oss at skriftspråket ligg nære talespråket.

 Det å skulle lære eit skriftleg ”sidemål” som liknar ”hovudmålet”, skjerpar den språklege merksemda og gjev ei djupare forståing av kva skriftspråk er.

 Bærum Mållag er opptatt av at norsk ikkje taper bruksområde til engelsk i undervisning, forsking, næringsliv og i underhaldningsindustrien.

 Er du opptatt av desse sakene, så kan kanskje Bærum mållag vere noko for deg. Saman med Bekkestua bibliotek arrangerer vi møte om språk, litteratur og kultur, og alle medlemmer får informasjon om desse møta.

 PS. Du treng ikkje å skrive nynorsk for å vere medlem i mållaget! Og det er plass til både dei som seier eg og ikkje og dei som seier jeg og ikke – og alle andre variantar.

 

Styret

Styreleiar Halvor Tjønn på lagsmøte i Bærum Mållag

Klikk her for fotopresentasjon.

Halvor Tjønn, styreleiar, skrivar og nettredaktør
Idun Stokka, nestleiar
Astrid Ramnefjell, kasserar
Inger Vederhus, styremedlem 
Per Ivar Vaagland, styremedlem og nettredaktør 

Varafolk: 
Gudleiv Bø 
Hilde Rognlien Johansen 
Arne Torp 
Thomas Mo Willig

Revisor: 
Øystein Tormodsgard.

Valnemnd (2017-2019): 
Margit Løyland og Audgunn Oltedal