Foto frå tidlegare arrangement

Bærum mållag samarbeider med Bekkestua bibliotek Denne presentasjonen er basert på foto som Lasse Christiansen frå biblioteket har tatt. Lasse har gått i pensjon og no er det Anna Karin Døhlen som fører samarbeidet vidare.

Kor går Tyskland? Ambassadør Grannas. Bekkestua bibliotek 9.4.19

Kino eller sjino, 15.3.19. Ingvild Bryn og styremedlem Inger Vederhus

Helene Uri om menn, kvinner og språk

Kva skal vi med målrørsla? Leiar i Noregs Mållag Magne Aasbrenn og Hilde R. Johanseni BM. 7.02.19

Språkforståing i Norden. Aja Bugge (DK) og Anna Florén (SE)

Walid al-Kubaisi om kva det vil seie å vera norsk

Vinnarane av skrivekonkurransen

Marta Norheim: Guide til samtidslitteraturen

Allsong på biblioteket

Grannespråksforståing. Panel frå alle dei nordiske landa

Flatøyboka. Styreleiar Halvor Tjønn presenterer professor Titlestad

Styremedlem Hilde R. Johansen under Alf Prøysen-arrangementet

Arne Torp om språkutviklinga i Noreg

Vinje-kveld med Tone Ringen

Språkforståing i Norden. Islands ambassadør Hermann Ingólfsson

Alfred Fidjestøl om Askerkrinsen

Edvard Hoem om Ivar Aasen

Morsmålet i framtida - Magne Åsbrenn Noregs mållag, Åse Wetås Språkrådet og Halvor Tjønn BM

Ivar Frønes tolkar Tor Jonssons tekster

Jan Inge Sørbø om nynorsk lyrikk

Andreas Hompland om Tor Jonsson

Yasmin Syed om dialektar

Per Egil Hegge om språket i avisene

Språkforståing i Norden. Åsa Juslin Finsk-norsk kulturinstitutt

Åsmund Svendsen om Halvdan Koht

Loddsal

Tone Ringen på Tor Jonsson-kveld

Jørgen Norheim om totalitarisme i Noreg

Prøsenkveld

Forfattarkveld med Ruth Lillegraven

Foto frå dei siste arrangementa